Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Pædagogik og behandling

Vi arbejder ud fra en bred palette af de nyeste metoder inden for autisme og komorbiditet, der løbende tilpasses den enkelte elevs særlige profil og med hensyntagen til hans eller hendes forhistorie. På baggrund heraf beskrives og opstilles mål for den pædagogiske, læringsmæssige og behandlingsmæssige tilgang som foregår i et samspil mellem eleven, skolen og forældrene.

Det bærende princip er en anerkendende, struktureret og autismevenlig tilgang, hvor eleverne kan mødes fuldt ud i deres funktionsniveau, hvad gælder deres kognitive, emotionelle, familiære og læringsmæssige niveau. Hvis eleven her ud over vil have gavn af et ergoterapeutisk forløb og sansemotorisk træning, vil dette blive inddraget i indsatsen.


Søstjerneskolen arbejder ud fra en 3-dimensionel indsats, hvor hvert enkelt barn bliver håndteret i et synergetisk samspil:

Elevens profil, hvad angår diagnose:

Autismeprofil, sårbarhed, sociale evner, komorbiditet, søvnforstyrrelse, motivation og ansvarsfølelse, kost, motion, udtrættethed. Herunder samarbejde med psykiatrien, fysio- og ergoterapeut.

Elevens profil, hvad angår læring:

Indlæringsniveau, læringsstil, IQ, motivationsfaktorer, specifikke – og generelle indlæringsvanskeligheder herunder ordblindhed. Styrkebaseret undervisning og fremtidig uddannelse.

Elevens samspil med forældre:

Styrke forældrerollen i forhold til at opdrage et barn med autisme, hjælp til at stille krav til barnet, værktøjer til at håndtere angst, skolefobi og anden psykiatri. Støtte forældrenes proces i at styrke deres børns uddannelse.