Pris

 
 

Søstjerneskolen har en fast takst for alle elever, som går på skolen. Taksten fastsættes hvert år i samarbejde med Københavns Kommune.

Herudover kan der laves særlige aftaler med den enkelte kommune, hvis der ønskes tilbud ud over grundtaksten. Denne ekstra indsats kunne være kørsel, SFO-ordning, ekstra bevilling til rådgivningssamtaler med forældre, fysioterapi eller anden ekstra indsats.

Kontakt os for en afklarende samtale.


Kontakt os

Den selvejende institution
Søstjerneskolen

Trondhjems Plads 3, 1, 2. og 3. sal
2100 Kbh.Ø
CVR-nr. 28968191

Send en mail til info@soestjerneskolen.dk