Forældre

Søstjerneskolen blev i sin tid skabt ud fra et udtalt behov fra forældre, som stod alene med udfordringen, at få deres barn tilbage i skole, men hvor omstændighederne skabte forhindringer for barnets lyst og evne til at kunne komme afsted i skole.

Som forældre oplever man et krydspres, når man har en søn eller datter, som er blevet for belastet til at kunne gå i skole (uanset om det er almindelig skole, specialskole eller behandlingsskole), og man har brug for at skolen er en samarbejdspartner, som fra første færd bliver en støtte til forældrene og ikke en yderligere belastning.

Søstjerneskolen er udviklet til og tilpasser sig kontinuerligt til forældrenes virkelighed, og har blik for at støtte forældrene, så de har mulighed for at nedtone deres mange roller, som de har varetaget ud over deres forældrerolle.

I et roligt og struktureret samarbejde har Søstjerneskolen ønske om at varetage skoleundervisningen, skolebehandlingsfunktionen og kontakt til forvaltningen, så forældrene kan opleve at systemstress bliver reduceret så de kan koncentrere deres energi om at være forældre til deres barn og søskendebørn.