Værdier

 

Det primære mål i opstarten er, at eleven får ro til at overkomme sin skolevægring og får håb for et nyt forløb.
Kirsten Callesen, stifter

Udgangspunktet for Søstjerneskolens menneskesyn er, at alle elever har brug for at være i et trygt miljø, hvor de først og fremmest kan være sig selv og finde en tryg base, mens de bliver mere robuste. I den første tid når en elev starter på Søstjerneskolen, så er der ofte tale om en sårbar periode, hvor eleven skal forsøge at tro på og erfare, at denne skole ønsker at gøre tingene på en anden måde. I denne periode prøver skolen i samarbejde med eleven og forældre, at finde ting i hverdagen, som kan skabe motivation og håb. Og når eleven bliver klar til at få undervisning eller være med i det sociale miljø, så starter vi dette hurtigst muligt.

Søstjerneskolens udgangspunkt er, at alle elever gør det bedste de kan og ønsker at være en del af et fællesskab og at være i et godt læringsmiljø. Når det så bliver for vanskeligt enten for dem selv eller for andre omkring dem, så bliver den umiddelbare løsning typisk, at man stopper med at møde op, fordi man er for belastet. Mange af eleverne på Søstjerneskolen har belastningssyndrom, som vi forsøger at være opmærksomme på og tage hensyn til.

Søstjerneskolens værdier er, at alle elever har brug for at blive bygget op gennem læring og i samspil med deres undervisere, også i perioder, hvor de har det svært. Det er skolens opgave, sammen med elev og forældre at finde den bedst mulige læringsstrategi, så eleven får mulighed for indlæring, selvom der er tale om en svær periode.


Kontakt os

Den selvejende institution
Søstjerneskolen

Trondhjems Plads 3, 1. - 4. sal
2100 Kbh.Ø
CVR-nr. 28968191

Send en mail til kontor@soestjerneskolen.dk