Værdier

Vi insisterer på altid at yde vores bedste og møde alle respektfuldt. Vores bedste har følgende seks overskrifter: 

Livsfortælling:

Vi stoler på, at eleverne kan mere end de, vi og andre tror

Timing:

Vi forpligter os til at finde den rette timing for udvikling og “slår til”, når både elev og familie er klar. 

Ambition:

Vi er ambitiøse på elevernes vegne og gør eleven til aktør i eget liv. 

Autencitet: 

Vi tør bruge os selv i relationen til eleven og familien.

Fællesskaber

Vi skaber trygge fællesskaber, der heler. 

Teamånd: 

Vi løfter sammen ved at bringe fagligheden i spil, dele viden og ved at give hinanden sparring.