Pædagogik og behandling

Søstjerneskolens vigtigste samarbejdspartnere er forældrene til eleverne. Vores erfaring er, at mange forældre til børn på Søstjerneskolen har oplevet et pres gennem længere tid inden opstart, fordi ens barn med autisme og særlige behov måske har udvist belastningsreaktioner eller ubehag over for sit liv, på grund af barnets hidtidige manglende trivsel i skolen eller hverdagen. Man har som forældre brug for at mærke, at den skole man skal betro sit barn til som elev, udviser forståelse for, hvad ens barn har brug for og kan samarbejde om at få barnet i trivsel.

Elever på Søstjerneskolen har typisk været udfordret i forhold til at gå i skole gennem længere tid, og man har som forældre ofte følt sig magtesløs i forhold til at hjælpe sit barn.

Vi ved, at tryghed er fundament for al læring. Vores erfaring er også, at forældrene selv oplever tillid og tryghed til skolen, idet det er en forudsætning for, at skolen og forældrene i fællesskab kan skabe tryghed og motivation hos den enkelte elev.

Søstjerneskolens overordnede tilgang til skolebehandling tager afsæt i at hjælpe den enkelte elev til at etablere tryghed i forhold til sine primære kontaktpersoner og undervisere. Samtidig skaber vi en hverdagsramme, som er tilpasset den enkelte elevs behov, og hvor eleven oplever sig mødt og forstået. Nogle elever har brug for en meget forudsigelig ramme og struktur, hvor andre elever har brug for at skabe tryghed til voksne ,før de kan tage imod eller være i en struktureret ramme. Nogle elever har brug for at starte relationsarbejdet i hjemmet, og andre elever har brug for at komme ind på skolen og indrette sin plads hurtigst muligt.

Søstjerneskolen er et solistskoletilbud. Det indebærer, at vi kan skabe en individuel ramme om hver elev. Samtidig er skolens fokusområde at hjælpe eleverne til at kunne fungere i sociale sammenhænge. Fra en elev starter på skolen har vi sigte på, at eleverne ikke er eller bliver isolerede. Derfor arbejder vi med social træning, fælles aktiviteter, holdundervisning og fælles spisning i et tempo, eleverne kan tåle.

Vi har jævnlig og ofte daglig kontakt med forældre gennem diverse kommunikationsplatforme som forældreintra, mails eller telefonsamtaler. Forældrene er inddraget i elevens hverdag og på den måde er orienteret om, hvad der er sket og hvilke tiltag, der har været afprøvet. Vi holder jævnligt forældremøder, hvor der aftales mål for undervisningen og behandlingen for eleven. Vi tilbyder endvidere forældresamtaler, hvis man som forældre oplever behov for opklaring og støtte i forhold til strategier til at støtte ens barns skolegang.