Hvorfor en Søstjerneskole?

Søstjerneskolen blev stiftet af psykolog Kirsten Callesen og åbnede 1. april 2014. Ud over at Kirsten Callesen er uddannet psykolog, er hun også uddannet lærer. Kirsten har altid haft et ønske om at starte en skole til børn med autisme, med stærkt fokus på elevernes trivsel og tryghed, og hvor eleverne kan se meningen med alt, hvad der sker sammen med dem.

Kirsten har som psykolog arbejdet med autisme som speciale i 20 år forud for åbningen af Søstjerneskolen. Det har hun både gennem sin egen private psykologvirksomhed Psykologisk Ressource Center, men også i samarbejdet med mange kommuner herunder Københavns kommune, hvor hun i over 10 år stod for oprettelsen og varetagelsen af forældrerådgivningsforløbet ‘Pionergrupperne’ for forældre til ny-diagnosticerede børn med autisme. Kirsten oplevede op til åbningen af Søstjerneskolen en øget efterspørgsel på en skole, der kunne tilbyde elever undervisning på en måde, de ikke tidligere var blevet tilbudt undervisning på. Et tilbud til børn, der ikke passede ind i de eksisterende special- og dagbehandlingsskoler. I samarbejde med Københavns kommune blev det besluttet at åbne Søstjerneskolen, som et helt særligt skoletilbud for de få elever, der har behov for en helt ekstraordinær og indgribende indsats. Da Søstjerneskolen åbnede, var muligheden for at møde eleverne i hjemmene og med alternative undervisningsmetoder ikke til stede i de allerede etablerede tilbud, som det er flere steder i dag. 

Det har altid været Kirsten Callesens ønske med Søstjerneskolen, at den viden skolen fik og stadig dagligt får i mødet med eleverne og deres forældre skal ud til fagprofessionelle i hele landet. Kirsten Callesen er kendt nationalt for at være med til at holde oplæg og kurser og for at sætte fokus på autisme både i kommunale og psykiatriske sammenhænge. Hun har særligt været med til at udbrede kendskabet til den autistiske pigeprofil, til autistiske mennesker med svære belastningsreaktioner/traumer og til børn og unge med nedsat kravkapacitet, som resultat af ikke at have fået hjælp i meget lang tid. Kirsten modtog ‘Autismeprisen 2022’ ved den årlige autismekonference afholdt af Landsforeningen Autisme.

Kirsten er som stifter af Søstjerneskolen en tæt samarbejdspartner for skolen og benyttes som ekstern sparringspartner, når der er behov. Herudover varetager Kirsten en stor del af den månedlige interne uddannelse, der er obligatorisk for alle skolens ansatte.