Visitation

 
 

Hvis man som forældre har fået interesse for Søstjerneskolen, kan man her på hjemmesiden læse om, hvilken slags skole vi er og danne sig et umiddelbart indtryk i forhold til, om denne skole kunne være relevant for ens barn.

Der er principielt frit skolevalg i Danmark, men da vi er en højt specialiseret dagbehandlingsskole, gælder der nogle andre regler for placering på Søstjerneskolen.

Det er udelukkende barnets kommunale sagsbehandler og PPR, som kan beslutte, om de fra kommunens side vil visitere barnet som elev til Søstjerneskolen.

Visitationsprocedurer er derfor som oftest som følgende:

  • Forældre, sagsbehandler eller PPR-psykolog overvejer, om Søstjerneskolen kunne være et match for det pågældende barn. Forældre og sagsbehandler skal være i dialog om skolevalg på en dagbehandlingsskole, og herunder kan Søstjerneskolen være en mulighed.
  • Søstjerneskolen kontaktes ved at ringe eller skrive til skoleleder Dan Rasmussen på telefon 40 64 64 53 eller dsr@soestjerneskolen.dk, og der aftales et møde, hvor man kan se skolen,og skolen kan blive orienteret om barnet.
  • Sagsbehandler, PPR-psykolog og forældre taler sammen, og Søstjerneskolens interne visitationsudvalg taler sammen, og hvis begge hold er enige om, at Søstjerneskolen kan være et match, så aftales opstartsdato.
  • Når der er enighed om opstart og de administrative ting er på plads, startes et intensivt samarbejde mellem forældre og skolen, som munder ud i en plan i forhold til, hvordan eleven skal starte op, på en helt konkret og inkluderende måde.
  • I forberedelsesfasen kan eleven komme på besøg på skolen og på den måde være med til at planlægge sin opstart,eller skolen kan komme på hjemmebesøg, så eleven kan få et indtryk af sin kontaktperson.
  • Det er typisk, at der kan være en opstartsfase på noglemåneder, før eleven er blevet tryg og har udviklet tillid til skolens personale. Nogle gange er forældrene aktivt med i opstarten som tryghedspersoner, og der er indrettet et forældrehjørne på skolen, hvor man kan opholde sig, mens eleven er på skolen.

Kontakt os

Den selvejende institution
Søstjerneskolen

Trondhjems Plads 3, 1. - 4. sal
2100 Kbh.Ø
CVR-nr. 28968191

Send en mail til kontor@soestjerneskolen.dk