Visitation

Hvis man som forældre har fået interesse for Søstjerneskolen, kan man her på hjemmesiden læse om, hvilken slags skole vi er og danne sig et umiddelbart indtryk i forhold til, om denne skole kunne være relevant for ens barn. Der er principielt frit skolevalg i Danmark, men da vi er en højt specialiseret dagbehandlingsskole, gælder der nogle andre regler for placering på Søstjerneskolen

Det er udelukkende barnets kommunale sagsbehandler og PPR, som kan beslutte, om de fra kommunens side vil visitere barnet som elev til Søstjerneskolen

Visitationsprocedurer er derfor som oftest som følgende:

  • Forældre, sagsbehandler eller PPR-psykolog overvejer, om Søstjerneskolen kunne være et match for det pågældende barn. Forældre og sagsbehandler skal være i dialog om skolevalg på en dagbehandlingsskole.
  • Søstjerneskolen kontaktes ved at ringe eller skrive til skoleleder Dan Rasmussen på telefon 40 64 64 53 eller dsr@soestjerneskolen.dk eller souschef Anne Vestergaard på telefon 31387325 eller avj@soestjerneskolen.dk
  • Hvis et barn skal indskrives på Søstjerneskolen, sendes barnets sagsakter til skolen af sagsbehandler eller PPR-psykolog. Herefter drøftes sagen af Søstjerneskolens interne visitationsudvalg. Hvis både Søstjerneskolens visitationsudvalg og hjemkommune er enige om, at Søstjerneskolen evt. er kan være et match til et barn aftales et afklaringsmøde mellem skole, kommune og forældre.

Efter det afklarende møde besluttes det endeligt af både skole, kommune og forældre, om et barn skal indskrives på Søstjerneskolen. Er der enighed hos alle, indkaldes der til et officielt indskrivningsmøde.

  • Når der er enighed om opstart og de administrative ting er på plads, startes et intensivt samarbejde mellem forældre og skolen, som munder ud i en plan i forhold til, hvordan eleven skal starte op, på en helt konkret og inkluderende måde.
  • I forberedelsesfasen kan eleven komme på besøg på skolen og på den måde være med til at planlægge sin opstart, eller skolen kan komme på hjemmebesøg, så eleven kan få et indtryk af sin kontaktperson.
  • Det er typisk, at der kan være en opstartsfase på nogle måneder, før eleven er blevet tryg og har udviklet tillid til skolens personale. Nogle gange er forældrene aktivt med i opstarten som tryghedspersoner, andre gange er forældrene ikke aktive. Der er indrettet et forældrehjørne på skolen, hvor forældre kan opholde sig, mens eleven er på skolen.