Sagsbehandlere

Ideen med Søstjerneskolen er at skabe en skole, som skal passe til eleven, i stedet for en skole, hvor eleven skal tilpasse sig eller rette ind, for at kunne være der!

Søstjerneskolen er opstået i dialog med Københavns kommune efter et årelangt samarbejde om at hjælpe de mest udsatte elever til at fungere i skoletilbud, når alt andet er prøvet af. Realiteten er, at der for nogle elever er tale om massiv skolevægring, også selv om de er indskrevet på gode specialskoler eller i dagbehandlingstilbud, som for de fleste elever er egnede skoletilbud. For de elever, som gennem længere tid har fået det sværere og som ikke profiterer af de tilbud, som findes, så er Søstjerneskolen måske det rigtige skoletilbud.

Søstjerneskolen blev etableret d. 1. april 2014, som en yderst specialiseret dagbehandlingsskole, hvor elever, som ikke kan fungere i de gængse tilbud kan tilbydes en plads, og hvor skolen kan skabe en ramme, som kan rumme eleven.

De typiske elever på Søstjerneskolen er ekstremt udfordret på hverdagskrav, som aktiverer deres angst eller ubehag og som for flere elevers vedkommende også reaktiverer dem i forhold til tidligere skabte traumer i forbindelse med deres skolegang. Søstjerneskolens mål er at skabe et så trygt og attraktivt miljø for eleven, så det kan blive muligt for eleven at komme tilbage i rutinen med at være sammen med andre mennesker, få brudt deres isolation, være sammen med personaler, som har tid og fokus på den enkelte elevs behov og modtage undervisning på deres egne faglige præmisser.

Søstjerneskolens typiske målgruppe er elever med en autismespektrum profil med normal eller høj begavelse og med særlige psykiatriske udfordringer, som kunne være:

Autisme spektrum vanskeligheder, angstproblematikker, OCD, skolevægring, sanse- og spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og øvrige spiseforstyrrelser, ADD/ ADHD, Tourette syndrom, traumetilstande, belastningssyndromer, selvskadende adfærd, depression, PDA og ekstrem kravafvisende adfærd, skizofreni/skizotypi og øvrige biologisk psykiatriske tilstande.

Søstjerneskolen lægger vægt på, at alle elever uanset deres vanskeligheder, først og fremmest er autentiske mennesker, som har været igennem for massiv belastning i for lang tid. Vi har stor forståelse og empati med den situation, som de kommer fra, og har et stort ønske og erfaring med, at eleverne kan blive genopbygget som mennesker.