Nyt tilbud om aflastning

Alle familier med børn og unge med autisme har mulighed for at bruge vores nye aflastningstilbud, Asterias.

På skolen møder vi ofte forældre og familier, som har brug for aflastning, og børn der har brug for specialiseret støtte efter skoletid. Det kan dog være vanskeligt at finde et fleksibelt tilbud udenfor hjemmet, som både tilgodeser barnets behov og familiens.

Derfor har vi oprettet Asterias, som er et specialiseret fritidstilbud, der er skræddersyet til børn og unge med autisme og et komplekst diagnosebillede. Asterias er åbent for alle – også børn, der ikke er elever på skolen. 

Vores tilbud er fleksibelt og er som udgangspunkt åbent, når det passer jer. Det gælder både hverdage, weekender, helligdage og skoleferier. 

Da vi er en del af Søstjerneskolen, bruger vi skolens lokaler til vores aktiviteter efter skoletid. Det giver for eksempel mulighed for krea, musik, multisal, gaming og meget mere. 

Asterias tilbyder:

  • Aflastning og støtte i dag- og aftentimerne, weekender og ferier – uden overnatning.
  • Timebaseret 1:1 aflastning
  • Specialiseret og erfarent personale der kan håndtere et komplekst diagnosebillede
  • Pasning uden for hjemmet i rolige og forudsigelige rammer i Søstjerneskolens lokaler
  • Succesoplevelser i fritiden man vokser af
  • Et fleksibelt fritidstilbud med rammer og struktur

Læs mere om vores tilbud om specialiseret støtte og aflastning på asterias.nu