Velkommen til
Søstjerneskolen


Vi insisterer på positive forandringer i børn og familiers livsvilkår,
så alle lever livet meningsfuldt
Hvorfor en søstjerneskole?
Søstjerneskolen er en non-profit og selvejende Institution, der begyndte sit virke d. 01.04.14 efter godkendelse af Københavns kommunes SOF- og BUF-forvaltninger.
Engagerede og
dygtige fagfolk
Vi er undersøgende og nysgerrige.
Vi lytter for at forstå.
Vi eksperimenterer, opklarer og sadler om.
Vi finder sprækker for at give eleven succesoplevelser.
Vi er vedholdende og står på vores faglighed for at møde elev og familie , hvor de er.
Vi gør os umage – med alt.
Elev på
søstjerneskolen
Søstjerneskolen er lavet til elever, som har svært ved at passe ind på de skoler, som de har gået på tidligere.

Elevfortællinger

Skitur

Søstjerneskolens første skitur nogensinde var en kæmpe succes. Vores elever knoklede og mange lærte mere end vi alle havde forventet – på så mange måder.

Læs mere »

Dimission – 2022

Dimission – 2022 Ti elever dimitterede fra Søstjerneskolen med flotte eksamensresultater. Seks gennemførte 9. klasse og fire gennemførte 10. klasse.  Som på alle andre skoler

Læs mere »
DE NYE SKOLEFORTÆLLINGER

Søstjerneskolen

I skoleåret 21/22 havde vi i gennemsnit indskrevet 34 elever fordelt på næsten alle klassetrin. De fleste elever indskrives på skolen i slutningen af mellemtrinnet og i udskolingen, men vi oplever også, at elever indskrives i indskolingen. 

Vi oplever et stigende antal elever bliver klar til deres afgangseksamen, men også at de klarer sig virkelig flot til deres eksamen.